+48 884 38 38 41

ZDAJ Z NAMI MIĘDZYNARODOWY EGZAMIN (PEIC) PEARSON ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE

Nasza Szkoła posiada status Akredytowanego Centrum Egzaminacyjnego Międzynarodowych Egzaminów PEIC.

Co to oznacza w praktyce?
z nami przygotujesz się kompleksowo do zdania Egzaminu PEIC
u nas zdasz Egzamin PEIC w sesji czerwcowej

PEIC EXPRESS

ZAPRASZAMY NA JEDYNY TAKI KURS ZAKOŃCZONY MIĘDZYNARODOWYM EGZAMINEM PEIC

 STRUKTURA KURSU: 

 

 • kurs trwa od 3. kwietnia 2024r. do czerwca 2024r. i składa się z 10 spotkań
 • zajęcia 1x w tygodniu po 90 minut
  kurs prowadzony przez Egzaminatora Międzynarodowych Egzaminów
  PEIC
 • odpowiednie przygotowanie do formuły Egzaminu PEIC (praca z
  arkuszami, rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych)
 • każde spotkanie to rozwój kompetencji i umiejętności sprawdzanych
  na Egzaminie
 • na zakończenie kursu słuchacze otrzymują bezpłatnie Readiness Test –
  test online, który sprawdza gotowość kandydata do przystąpienia do
  egzaminu certyfikowanego
 • po zakończeniu kursu, uczestnicy mają możliwość przystąpienia do
  Egzaminu PEIC w naszej szkole
 • minimalny poziom biegłości językowej słuchacza: B2

 

SZCZEGÓŁY KURSU:

LICZBA SPOTKAŃ: 10
FORMA KURSU: stacjonarny
DŁUGOŚĆ ZAJĘĆ: 90 minut
TERMIN: środy 19:00-20:30

KOSZT KURSU: 750zł/os. (+ 150zł Pakiet Edukacyjny) 

Każdy uczestnik otrzymuje w ramach kursu Readiness Test- narzędzie cyfrowe sprawdzające gotowość do przystąpienia do właściwego egzaminu.  

 

Co wyróżnia egzamin International Certificate i dlaczego warto go zdać?

Co wyróżnia egzamin International Certificate i dlaczego warto go zdać?

Pearson English International Certificate to międzynarodowy certyfikat z praktycznej znajomości języka angielskiego, przeznaczony dla osób od 14 roku życia. Egzamin zapewnia wygodę formatu, miejsca i terminu zdawania, koncentruje się na ocenie komunikacji, a nie wiedzy teoretycznej, i wspiera zdających podczas rekrutacji na studia lub w trakcie rozwoju kariery zawodowej. Dla młodych uczniów poniżej 14 roku życia, rozpoczynających przygodę z certyfikacją językową, polecamy egzamin International Certificate Young Learners

Co sprawdza Egzamin International Certificate?
International Certificate:

• testuje cztery sprawności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie,
• koncentruje się na ocenie umiejętności komunikacyjnych, a nie umiejętności rozwiązywania testów
• umożliwia zdającym swobodę wypowiedzi i daje szansę zaprezentowania swoich mocnych stron dzięki formatowi opartemu na scenariuszach i autentycznym materiałom
• kładzie nacisk na komunikację, a nie wiedzę teoretyczną, co sprawia, że test nie wymaga wcześniejszej pracy z konkretnym podręcznikiem, a wśród materiałów towarzyszących kandydat znajdzie szereg pomocnych narzędzi przygotowawczych
• prezentuje wynik skorelowany ze skalą CEFR (Common European Framework Reference for Languages)
Jaki format ma egzamin?
International Certificate dostępny jest na sześciu poziomach zaawansowania – A1 (Foundation Level), 1, 2, 3, 4, 5. Można go zdawać w wygodnej formie komputerowej w dowolnym miejscu (w szkole, w pracy lub w domu) lub tradycyjnej, „papierowej”, w jednym z autoryzowanych centrów egzaminacyjnych.
Jak wygląda test w formacie tradycyjnym?
Na każdym poziomie test składa się z części pisemnej i ustnej.

CZĘŚĆ PISEMNA składa się z dziewięciu sekcji i sprawdza umiejętności słuchania, czytania i pisania. Zawiera m.in. pytania wielokrotnego wyboru, pytania wymagające krótkich odpowiedzi pisemnych, jak również dłuższe wypowiedzi pisemne.

CZĘŚĆ USTNA składa się z dwóch lub trzech części, zależnie od poziomu i trwa od 3,5 do 6 minut. Zadaniami są dyskusja, opis obrazka oraz rozmowa z odgrywaniem roli.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EGZAMINU SPRAWDZIMY WASZE PRZYGOTOWANIE!
Readiness Test to szybki test online, który pomaga określić gotowość kandydata na egzamin certyfikowany. Test identyfikuje obszary umiejętności, które wymagają jeszcze pracy i podpowiada dalsze kroki.

INFORMATOR EGZAMINACYJNY- SESJA CZERWIEC 2024r.

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW: do 17. maja 2024r.

CENA EGZAMINU (Level 3- poziom B2) 

TERMIN EGZAMINU: 

 • część ustna: 22.06.24r.  
 • część pisemna: 22.06.24r. 
Jak wygląda test w formacie online?

Wszystkie umiejętności oceniane są podczas jednej sesji egzaminacyjnej, trwającej nie dłużej niż 2 godziny. Na każdym poziomie test składa się z dwóch części i kombinacji następujących typów zadań:

Cześć 1 – Słuchanie i mówienie (czas trwania: od 40 do 55 minut) – czytanie na głos, opis obrazka, powtarzanie ze słuchu, rozumienie rozmowy, rozumienie tekstu mówionego, słuchanie z czytaniem, słuchanie z pisaniem.

Część 2 – Czytanie i pisanie (czas trwania: od 40 do 55 minut) – wybór obrazka (poziomy A1- A2), krótkie odpowiedzi na pytania (poziomy B1-C2), wybór słowa lub frazy, czytanie z pisaniem z pamięci, krótka wypowiedź pisemna.

Szczegółowe informacje o strukturze egzaminu w formacie komputerowym, wraz z praktycznymi wskazówkami i przewodnikiem, znajdują się na globalnej stronie egzaminu.

Oto jak wygląda test zdawany w domu, w szkole lub w biurze z wykorzystaniem opcji zdalnego monitoringu:
ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN JUŻ DZIŚ